beslistool Zorgstandaard

De beslistool Zorgstandaard ondersteunt shared-decision-making van therapeut en patïent in het kader van de zorgstandaard Psychose.

Deze beslistool is in opdracht van AkwaGGz samen met GGz-Friesland en Trimbos ontwikkeld.

Hieronder vind je meer informatie. Als je de beslistool zelf wilt gebruiken, of meer informatie wilt, kan dat ook. Vul dan het contact-formulier in

wat is beslistool Zorgstandaard

De Beslistool Zorgstandaard kan in principe elke GGz zorgstandaard ondersteunen.

De beslistool ondersteunt de gezamenlijke beslissing die therapeut en patiënt nemen ten aanzien van de behandelopties, zowel door te structureren, te adviseren als informatie te ontsluiten.

Het huidige prototype is gevuld met vragen, redeneringen en aanbevelingen op grond van de Zorgstandaard Psychose.

  • Hulpverlener en patiënt doorlopen de toepassing samen
  • Gestructureerde inventarisatie van patiëntkenmerken
  • Objectief (Trimbos) advies over aanbevolen behandelmogelijkheden
  • Keuzescherm voor behandelopties
  • Aanvullende teksten en filmpjes bij behandelopties/interventies
  • Rapportage met een overzicht van de gekozen interventies
  • Compleet, transparant, zorgvuldig
  • Geschikt voor andere zorgstandaarden

waarom

Therapeut en patiënt willen in een gezamenlijke beslissing bepalen welke behandeling en interventies zinvol zijn voor een patiënt.

Met de Beslistool Zorgstandaard wordt het behandel­plan­gesprek gestroomlijnd met een gestructureerde vragenlijst. Op grond van de inventarisatie en het objectieve advies kan samen besloten worden over de vervolgstappen. Door de aanvullende informatie en filmpjes die de beslistool geeft, wordt het maken van die keuze transparanter.

voor wie

De beslistool is geschikt voor gebruik in het behandelplangesprek dat therapeut en patiënt samen voeren.

De tool geeft structuur aan het gesprek en helpt bij de keuze voor geschikte interventies.

Vanzelfsprekend moet voor een gezamenlijke beslissing sprake zijn van een passende uitgangssituatie. In een crisis­situatie is, zeker in geval van een psychose, het gezamenlijk gebruik van de tool niet zinvol.

waarvoor

De beslistool is bedoeld voor gezamenlijk gebruik tijdens behandel­plan­gesprekken door therapeut en patiënt.

Het ondersteunen van de zorg­standaard met een inven­tarisatie, advies en keuze­bepaling is binnen iedere zorgstandaard te ondersteunen.

Zo ver is het nog niet; de beslistool is momenteel beschikbaar voor de zorgstandaard Psychose.

achtergrond

De Beslistool Zorgstandaard is inhoudelijk ontwikkeld door het Trimbos instituut en GGz Friesland en gerealiseerd door toCube.

Samen met toCube en met de actieve inbreng van een aantal ervarings­deskundigen is de beslistool een praktisch zeer bruikbare toepassing geworden.

We vertellen je graag meer over over het de beslistool Zorgstandaard of over onze andere tools. Of beter nog, we laten je het graag zelf uitproberen!

Wat gebeurt er als je het formulier verzendt?

Wij ontvangen je bericht

Wij reageren op werkdagen binnen 24 uur op je bericht. Dat doen we per mail.

Onze reactie

We krijgen heel verschillende berichten binnen. Soms is een reactie per mail voldoende. Soms is het handiger om te bellen of misschien wel om elkaar te zien. Als dat nodig is doen we je daar een voorstel voor.

Gaan we bellen?

We snappen dat jij het waarschijnlijk al druk genoeg hebt zonder ons; we bellen pas nadat jij hebt aangegeven dat je dat wilt.

Komen we langs?

In sommige gevallen komen we graag langs. Bijvoorbeeld om meer te vertellen of een demonstratie te geven.

Bijvoorbeeld wanneer jouw organisatie een pilot wenst om te kijken hoe onze producten bij jullie werkwijze passen.

Is een proef-account gratis?

Ja, een proef-account is gratis voor bijvoorbeeld mini-SCAN of DSI.

Voor de beslistool Zorgstandaard Psychose ligt het iets anders. Die kun je namelijk gewoon gratis gebruiken. Je vind hem op https://zorgstandaard.beslistool.nl