onze missie

Wij zijn ervan overtuigd dat zorgvuldig beslissen het hart vormt van een gezonde, eerlijke samenleving waarin mensen weten waar ze aan toe zijn. Vóór en mét patiënten willen wij met onze tools duidelijkheid helpen scheppen…

Ons doel is zorgvuldigheid te vergroten in beslissingen die er toe doen.

Wij zien zorgvuldigheid als belangrijkste kwaliteitskenmerk van beslissingen zoals die gemaakt worden over diagnostiek en behandeling binnen de GGz.

zorgvuldigheid

Een beslissing kun je, is onze ervaring, opdelen in deelbeslissingen, die vaak ook weer uiteen vallen in kleinere deelbeslissingen, tot het punt dat helder geformuleerd kan worden hoe je zo’n (deel)beslissing zou moeten nemen en welke informatie je daarbij nodig hebt. Die lego-achtige beslis-blokjes kun je dan weer stapelen tot goed gestructureerde beslissingen. En inderdaad; de naam toCube en ons logo refereren aan onze beslis-blokjes gedachte.

Die structuur en standaardisering is geen doel, maar een middel om tot zorgvuldigheid te komen. Op die manier maak je een betrouwbare basis voor je beslissing, waarbij je zeker weet dat de juiste regels en inzichten op de juiste manier gehanteerd zijn..

Als professional bepaal je vervolgens of de standaardbeslissing ook bij die specifieke patiënt past. Maatwerk is geen doel op zich, maar wel een erg goed middel om het verschil te maken waar dat nodig is. Dat is nou net de zorgvuldigheid waar wij naar toe willen.

Tenslotte zien wij ook de rapportage en documentatie als onderdeel van de beslissing. Dat je later precies kunt naslaan wat je hebt gedaan en waarom, leidt tot transparantie. Onze systemen helpen actief bij het maken van dergelijke rapportages.