business cases

HSK en DSI

Eén van de bewezen meest effectieve psychologenpraktijken van Nederland is de HSK groep. Psychologen van de HSK groep gebruiken het DSI al sinds 2016 bij iedere intake en, indien nodig, nogmaals wanneer een behandeling niet aanslaat om de diagnostiek te verdiepen. Op niveau van de dagelijkse praktijk houdt dat in dat voor iedere patiënt gestart wordt met eenzelfde objectieve inventarisatie van stoornissen.

Het DSI stimuleert een brede blik, zonder dat noemenswaarde overdiagnostiek optreedt. De diagnostiek is gebaseerd op de nieuwste klinische inzichten en geeft een betrouwbaar en volledig beeld van de patiënt. Gecombineerd met de professionele inzichten van de therapeut zelf, draagt het DSI bij aan een zeer zorgvuldige diagnostiek.

Voordelen die HSK ervaart :

 • versterkt professionaliteit door gedegen en complete informatieverzameling
 • zekerheid van de juiste toepassing van diagnostische redeneringen
 • extra’s, zoals zorgzwaarte-indicatie
 • compleetheid van de afgenomen interviews
 • transparantie en betrouwbaarheid
 • brede blik wordt gestimuleerd
 • DSM 5 classificaties met onderbouwing
 • consistentiecheck

Bedrijfsmatig heeft het DSI ook een aantal voordelen

 • zekerheid dat de diagnostiek op verantwoorde wijze is gedaan
 • kostenbesparing t.o.v. papieren interviews
 • overdracht, intervisie en supervisie zijn eenvoudig